MERIAH MANIA COUPONS

 WMM Website

 

MERIAH MANIA COUPONS POSTER

 

TERMS & CONDITIONS

   • Kupon ini adalah kekal menjadi hak milik MYDIN
   • Kupon ini hanya boleh digunakan di MYDIN USJ Subang Jaya, MYDIN Kulai Utama Johor, MYDIN Era Square Seremban(Terminal 2), MYDIN RTC Perak, MYDIN Manjoi Perak, MYDIN Jasin,Melaka, MYDIN Seremban 2, MYDIN Semenyih, MYDIN Taman Rinting, Masai, MYDIN Parit Buntar, Perak, MYDIN Bertam, Pulau Pinang, MYDIN Kubang Kerian, Kelantan, MYDIN Meru Raya, Ipoh, MYDIN Bukit Jambul, Pulau Pinang, MYDIN Taman Saga, Kedah, MYDIN MiTC Melaka, MYDIN Kuala Terengganu, MYDIN Anjung Bazaar, MYDIN Gong Badak dan MYDIN Mart Pudu sahaja pada tarikh ia dikeluarkan seperti yang dicetak di bahagian hadapan kupon ini
   • Kupon ini tidak boleh dibayar balik atau ditukarkan kepada wang tunai atau sebarang bentuk perdagangan yang dibenarkan
   • Kupon ini adalah sah untuk sekali penggunaan sahaja dan mesti diserahkan di kaunter juruwang semasa pembayaran dibuat
   • Kupon ini hanya boleh digunakan sepertimana yang dicetak atau dinyatakan di bahagian hadapan kupon
   • Kupon yang dibuat salinan,rosak atau sengaja dirosakkan tidak akan diterima
   • Kupon hanya akan dicetak/dikeluarkan SEKALI sahaja dan tidak boleh dicetak semula
   • MYDIN tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kupon yang dihilangkan oleh ahli Kad Meriah
   • MYDIN berhak untuk menukar terma dan syarat tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu

    

   • Coupons can only be used at MYDIN USJ Subang Jaya, MYDIN Kulai Utama Johor, MYDIN Era Square Seremban(Terminal 2), MYDIN RTC Perak, MYDIN Manjoi Perak, MYDIN Jasin,Melaka, MYDIN Seremban 2, MYDIN Semenyih, MYDIN Taman Rinting, Masai, MYDIN Parit Buntar, Perak, MYDIN Bertam, Pulau Pinang, MYDIN Kubang Kerian, Kelantan, MYDIN Meru Raya, Ipoh, MYDIN Bukit Jambul, Pulau Pinang, MYDIN Taman Saga, Kedah, MYDIN MiTC Melaka, MYDIN Kuala Terengganu, MYDIN Anjung Bazaar, MYDIN Gong Badak and MYDIN Mart Pudu on the issued date printed on the front of this coupon
   • Coupons are non refundable and cannot be exchanged for cash or any other forms of legal trader
   • Coupons are valid for ONE TIME USE only and must be presented upon payment at cashier counter
   • Coupons can only be used as printed or described on the front of the coupon
   • Copied , damaged or defaced coupons will not be accepted
   • Coupons can be printed/issued only ONCE and cannot be reprinted
   • MYDIN shall not be held responsible for the loss of coupons caused by the Meriah card members
   • MYDIN reserves the right to change the terms and conditions without prior notice