STORE FLYERS
Hari-Hari MYDIN Murah (Edisi Semenanjung)

22 March 2019 - 28 March 2019

Hari-Hari MYDIN Murah (Edisi Sarawak)

22 March 2019 - 28 March 2019

MYDIN Super Saving Mailer (Edisi Semenanjung)

21 March 2019 - 04 April 2019

MYDIN Super Saving Mailer (Sarawak)

21 March 2019 - 04 April 2019

Bonanza Hujung Minggu (Edisi Semenanjung)

22 March 2019 - 24 March 2019